Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar deel 46: Hoeveel extra kost een gezonde, energieneutrale woning?

Active House blog Bas Hasselaar deel 46: Hoeveel extra kost een gezonde, energieneutrale woning?

  • Bericht auteur:

Onlangs leidde ik samen met Evert Hasselaar van Klimaatbouw een workshop voor veertig architecten in opdracht van de gemeente Den Haag. Den Haag stimuleert particulier opdrachtgeverschap op vrije kavels, maar om te voorkomen dat dit allemaal woningen zouden worden met maximale oppervlaktes, maar minimale kwaliteit conform Bouwbesluit, werden we gevraagd om een dag lang architecten te vertellen en laten nadenken over hoe gezonde, comfortabele woningen gemaakt kunnen worden. Dit naar aanleiding van de bouw van mijn eigen Active House, een energieneutrale woning waarbij een gezond en comfortabel binnenklimaat het leidende uitgangspunt was voor het ontwerp.

Het was een interessante middag, waarbij na de introductie al snel discussies ontstonden over de verschillen tussen balansventilatie en ventilatie met natuurlijke toevoer, of over de voors en tegens van lucht/water warmtepompen versus grondgebonden warmtepompen. Pelletkachels werden nog benoemd, maar vanwege de noodzaak om enorme zakken pellets te moeten voorzien en de luchtvervuiling met fijnstof al redelijk snel opzij geschoven.

Een opdrachtgever in de zaal maakte de opmerking dat hij een open haard wilde, maar doorvragen leidde tot het inzicht dat het feitelijk om een sierhaard ging voor de gezellige vlammetjes, verwarming werd wel degelijk door een warmtepomp verzorgd.

En toen, vlak voor het einde van de middag, kwam de onvermijdelijke vraag. Een vraag die ik al meerdere malen heb gehoord, en die ik naar alle waarschijnlijkheid nog vaak zal horen: Wat kost dat nou, zo’n energieneutrale woning? Wat zijn de meerkosten ten opzichte van een standaard Bouwbesluit woning?

Het is een complexe vraag. Want waar leg je de grens tussen bouwkundige maatregelen die onderdeel zijn van een ontwerp of beleving, en maatregelen die genomen worden om de energieprestatie te verhogen? En zijn maatregelen die een gezonder, comfortabeler binnenklimaat tot gevolg hebben kostenverhogend omdat ze boven de minimale eisen van het Bouwbesluit uitstijgen, of zouden die sowieso genomen worden omdat de opdrachtgever een huis wil hebben waar hij fijn kan wonen. Waarin het binnenklimaat bijdraagt aan een gezond leven, betere nachtrust, betere concentratie, verminderde astmaklachten, een beter bioritme. Is een dakraam dat daglicht tot diep in de woning brengt onderdeel van het ontwerp, of zijn het meerkosten omdat het een besparing op je energieverbruik voor verlichting betekent?

U begrijpt, ik ben wat bevooroordeeld. Dit onderwerp is namelijk mijn vak. Als bouwfysicus heb ik mijn woning ontworpen rondom de begrippen comfort en gezondheid. Daglicht, ventilatie, temperatuur, geluid, ruimtebeleving, het zijn leidende principes geweest bij het ontwerp van mijn woning. Als ik een woning had laten ontwerpen conform het Bouwbesluit, was ik op nagenoeg dezelfde bouwkosten uitgekomen als mijn huidige, eigen ontwerp dat vér boven de Bouwbesluiteisen uitstijgt. Als je integraal ontwerpt met prestatie-eisen in het achterhoofd hoeft dat nauwelijks extra te kosten.

Kost een energieneutrale woning dan helemaal niets extra? Nou, bijna. Zonnepanelen kosten geld. Om aan de huidige EPC eisen van 0,4 te voldoen liggen op de meeste nieuwbouwwoningen ongeveer zes zonnepanelen. Op mijn woning liggen er 33. Dat kost geld, maar is tevens een investering die ik binnen een paar jaar heb terug verdiend. Normaal gesproken binnen een jaar of 7 tot 8, maar omdat de zonnepanelen bij mij geïntegreerd zijn en tevens de regenkering vormen, kon ik een regulier pannendak uitsparen en is de terugverdientijd nog een stukje korter bij mij.

Andere systemen, zoals warmtepomp of ventilatiesysteem zijn in een Bouwbesluit woning ook nodig (de afwezigheid van een gasaansluiting hoef ik niet meer uit te leggen hoop ik), en de extra isolatie levert behalve energiebesparing ook comfort. Wat rest is zorgvuldig bouwen.

Gemiddeld genomen blijkt de meerinvestering voor een energieneutrale woning ongeveer 10 tot 15 duizend euro ten opzichte van een Bouwbesluit woning. Als je in overweging neemt dat een energieneutrale woning 25 duizend euro extra hypotheekruimte oplevert, en afhankelijk van de bank ook nog een lagere rente, is er eigenlijk geen enkele reden om niet energieneutraal te bouwen.
En wat krijg je dan? Een heel comfortabele, gezonde woning zonder energierekening. Afgelopen februari (u weet wel, die koude maand) was ik energieneutraal.

Dankzij de overvloedige zonneschijn heb ik zelfs meer energie opgewekt dan de maanden januari, december en november. Bij elkaar! Ik vermoed dat maart februari niet zal kunnen evenaren, maar dat wordt goedgemaakt door de warme belofte die inmiddels in de lucht hangt. Laat de lente maar komen!

Bas Hasselaar is werkzaam als Adviseur Bouwfysica & Duurzaamheid bij DGMR en te bereiken op bha@dgmr.nl.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info