Je bekijkt nu Active House Blog Bas Hasselaar: deel 11 Opgelost

Active House Blog Bas Hasselaar: deel 11 Opgelost

Als je denkt dat je de oplossing hebt, is dat dan wel de oplossing?
Mijn huis bevindt zich nu in de afrondende fase voordat de productie begint. Alles is nu uitgezocht, het laatste commentaar is verwerkt en de spreekwoordelijke puntjes op de i en streepjes door de t worden nu gezet. Een interessante discussie die ik deze week had was met de architect die de tekeningen aan het uitwerken is. Omdat ik driedubbel glas in mijn ramen heb, hebben de kozijnen een bepaalde minimale dikte die dusdanig is, dat de ventilatieroosters niet meer geïntegreerd kunnen worden, maar er apart bovenop geplaatst moeten worden. Hierdoor krijg ik in feite twee kozijnen op elkaar waardoor er vrij veel ruimte ‘verloren’ gaat, wat de architect niet erg fraai vond. Een terechte observatie, en al snel hadden we een discussie over hoe we dit het beste konden oplossen. Hierbij kwam een vraag naar voren, ingegeven door een opmerking van een van de tekenaars: ‘Als ik een woning maak die zo goed geïsoleerd is, met driedubbele beglazing, waarom maak ik dan bewust een opening direct naar buiten om koude lucht binnen te laten en zo het effect van de isolatie onderuit te halen? Waarom niet gewoon balansventilatie? Dan zijn die roosters ook niet nodig en is het hele probleem verholpen.’

Kennis
Ik zal nu niet weer uitleggen waarom ik voor ventilatieroosters heb gekozen (lees daarvoor blog 9 nog eens als geheugensteuntje), maar dat deze suggestie werd gedaan toont iets anders aan dat heel interessant is en veel voorkomend. Problemen worden verholpen op basis van de kennis en inzichten die de probleemoplosser heeft. Kennis en inzichten die zijn vergaard door bijvoorbeeld onderwijs, ervaringen of (ingesleten) gewoonten. Maar wat als die kennis onvolledig of inmiddels misschien zelfs achterhaald is? Wat als je denkt dat je de oplossing hebt, maar dat het niet de oplossing blijkt te zijn? Te vaak worden er dingen ondernomen, gebouwd of aangelegd zonder dat er voldoende wordt nagedacht over de mogelijke gevolgen of consequenties. Vaak is dit onwetendheid, maar soms ook gemakzucht: niet denken maar doen.

Ervaring
Zo heeft mijn broer onlangs een dakkapel laten plaatsen op zijn woning in Arnhem. Hij had verschillende aannemers gesproken en om offertes gevraagd en uiteindelijk iemand gekozen – niet de goedkoopste – om zijn jarenlange ervaring. Bij de plaatsing van de dakkapel werd een drietal spantbenen doorgezaagd en een enkele gording toegevoegd. De opmerking van mijn broer (zelf werktuigbouwkundig ingenieur) dat dit niet voldoende was en dat zowel de gording als de spantbenen waar deze op rust verzwaard moesten worden, werd weggewoven met de opmerking: ‘Meneer, we doen het al 20 jaar zo.’ Vertel zo’n man maar eens dat hij het dan al 20 jaar verkeerd doet.

Direct na oplevering bleek het dak ter plaatse van de dakkapel al 15 cm doorgezakt. Het spreekt voor zich dat mijn broer toen zelf maar de spantbenen en gording heeft verzwaard. En voor een tweede dakkapel aan de andere kant van het dak een andere aannemer in de arm heeft genomen.

Leven lang leren
Het lastige aan deze voorbeelden, en het probleem waarnaar zij verwijzen, is dat de fouten of onvolledige oplossingen niet bewust gemaakt worden. Men is er oprecht van overtuigd dat goed werk afgeleverd wordt en keuzes in het voordeel van de klant gemaakt worden. Hoe kan je dit dan veranderen? Belangrijk is het besef en de acceptatie dat er andere oplossingen zijn waar je niet aan gedacht had of mee bekend was. Niemand is altijd overal van op de hoogte, en op het moment dat iemand met een alternatieve oplossing komt toont ware kunde zich door met een open blik het alternatief te beoordelen. Daarna kan op basis van de nieuwe kennis bepaald worden of de oorspronkelijke of de nieuwe oplossing het beste antwoord op het probleem is. Of misschien wel iets volledig nieuws, ingegeven door nieuwe inzichten. En zo blijf je je hele leven lang leren. Nooit ben je klaar, er is altijd een voortschrijdend inzicht. De ware meester accepteert dat en gaat ernaar op zoek. Nieuwe kennis,en de wil om jezelf te blijven verbeteren. Mijn huis wordt nu gebouwd op basis van de beste kennis die ik beschikbaar heb en kon vinden. Maar ik weet zeker dat als ik over 10 jaar misschien opnieuw een huis zal bouwen, ik andere keuzes zal maken. En dat is prima.

Bas Hasselaar is projectmanager bij SBRCURnet en bouwt de komende maanden een Active House in Den Haag.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info