Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar: deel 6 Je ideale keuken in 12 stappen

Active House blog Bas Hasselaar: deel 6 Je ideale keuken in 12 stappen

Ik zit nu in de afrondende fase van het ontwerp van mijn nieuwe huis. Bijna alles is voorbereid, en nu gaat het om de laatste afwerkingen: vloerafwerking, exacte plaats van stopcontacten, kleur van de keukenkastjes, etc. Dat is ook de reden dat ik op de link klikte aangegeven door de kreet hierboven: ik was wel benieuwd hoe mijn ideale keuken eruit zou zien. Toen ik eenmaal het resultaat zag, na de 12 vragen te hebben doorlopen, was ik niet echt overtuigd van het resultaat. Verre van zelfs.

Nu heeft bijna elk blad of magazine tegenwoordig wel een vragenlijst of model om via een paar vragen de lezer inzicht te geven in wat voor onderwerp dan ook. Zo kan in een paar minuten de ideale auto, tuin, partner, kapsel, baan, luie stoel of wat dan ook gevonden worden. Er is echter een inherent probleem met dit soort lijstjes: ze hebben maar beperkte mogelijkheden, gaan uit van vooraf gedefinieerde uitgangspunten, en moeten snel resultaat geven. Een resultaat dat vervolgens net zo vaak niet als wel nuttig is.

CO2 reductie

Waarom begin ik hierover? De EPC werkt op een zelfde manier, maar is sinds 1995 verplicht bij de bouw van een nieuwe woning. EPC staat voor EnergiePrestatieCoëfficiënt en drukt de energetische prestatie van een woning uit. Het gaat hierbij om het gebouwgebonden energiegebruik: verlichting, ventilatie, verwarming (inclusief warm tapwater) en koeling. Gebruiker gebonden energiegebruik, zoals de koelkast, wasmachine, televisie, computer, etc., zijn niet in de EPC opgenomen. De EPC is destijds in het leven geroepen de CO2 uitstoot door de gebouwde omgeving te reduceren. Na invoering in 1995 was de minimale eis in 1996 een EPC van 1,4 voor nieuwbouw. Let wel: een gemiddelde woning uit 1990 had een EPC van 1,0. Over de jaren is de EPC eis voor nieuwbouw steeds strenger geworden. Op het moment geldt een eis van 0,6 voor nieuwbouw, wat betekent dat het gebouwgebonden energiegebruik nog maar 60% mag bedragen vergeleken met een woning uit 1990. Per 1 januari 2015 zal de EPC verder zakken naar 0,4. Best goed toch?

Het is belangrijk te realiseren dat de EPC alleen maar iets zegt over het energiegebruik van een gebouw op zich. Het zegt niets over de kwaliteit van het ontwerp, over het binnenklimaat, of over de uiteindelijke energierekening. Neem nu het gebruik van stadsverwarming. Dit kan een korting op de EPC opleveren van wel 0,2. Het gevolg is dat woningen die aangesloten zijn op stadsverwarming slechter geïsoleerd kunnen worden dan woningen die dat niet zijn, en toch dezelfde score te behalen. Fabrikanten van ketels en WTW-units ontwerpen hun producten zó, dat er maximale EPC winst te behalen valt. Maar nog steeds zegt het niets over de kwaliteit van een gebouw. De EPC is niets anders dan een simpel rekenprogrammaatje waarin eigenschappen van klimaatinstallaties, isolatiewaarden van de wanden, en glasoppervlaktes worden ingevoerd, waarna er een getal uitrolt. Net als de vragenlijst waarin ik in 12 stappen mijn ideale keuken vind.

Gebruikersinvloeden

Het is inmiddels voldoende aangetoond dat de EPC niets zegt over de uiteindelijke energierekening. Sterker nog, er zijn onderzoeken geweest waarbij de energierekeningen van woningen met een A-label (dus lage EPC) werden vergeleken met woningen met een E-label (dus hoge EPC). Als de rekeningen door elkaar werden geschud en vervolgens puur op basis van de hoogte van de rekening werd geprobeerd te achterhalen welke woning een lage EPC had en welke een hoge, bleek dat volstrekt onmogelijk. Menselijk gedrag is namelijk niet af te lezen uit de EPC. Sommige mensen in een oud en tochtig huis trokken een trui aan als het koud werd en verwarmden alleen de woonkamer, waardoor ze een lagere energierekening hadden dan mensen die in een goed geïsoleerd huis woonden en het prettig vonden als het overal in huis 22 graden was.

In Nieuw Vennep staat sinds eind 2012 De Boshoeve. Dit multifunctionele gebouw bevat een kinderdagverblijf, BSO en natuurwerkplaats met ondersteunende (kantoor)functies. In het gebouw is bijzonder veel aandacht besteed aan duurzaamheid en gezondheid. Het gebouw wekt meer energie op dan het consumeert en zuivert zelf lucht en water. Dit gebouw is dus een voorbeeld van hoe gebouwd zou moeten worden: gezond, comfortabel en volledig energieneutraal. Weet u wat de EPC van dit gebouw is als deze volgens de norm berekend wordt? 1,4.


MFA-de-Boshoeve-Nieuw-Vennep-januari-2013; Bron: Duurzaam Vastgoed

Gelukkig mogen op basis van gelijkwaardigheid oplossingen gekozen worden die niet in de standaard normering worden beschreven. Eenzelfde situatie zal voor mijn woning opgaan. De gemeente heeft inmiddels de EPC eis van 0 verhoogd naar 0,4 omdat teveel mensen te veel moeite hadden om die 0 aan te tonen/bereiken. Met wat aannames is voor mijn woning nu een EPC van 0,37 aangetoond. Mijn uiteindelijke woning zal netto energieleverend worden, met wellicht andere oplossingen dan waar bij de EPC berekening vanuit is gegaan. Maakt niet uit, het eindresultaat zal ruimschoots voldoen aan de doelstelling van de EPC.

Bas Hasselaar is projectmanager bij SBRCURnet en bouwt de komende maanden een Active House in Den Haag.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info