Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar deel 27: Hoe moeilijk kan het zijn?

Active House blog Bas Hasselaar deel 27: Hoe moeilijk kan het zijn?

Jeremy Clarkson, voormalig presentator van het televisieprogramma Top Gear, kon het op onnavolgbare wijze zeggen: ‘How hard can it be?’. Hij heeft zelfs een boek geschreven met dezelfde titel, waarin hij verschillende vraagstukken probeert te beantwoorden. Uiteraard komt hij daarbij meer problemen tegen dan hij oorspronkelijk had voorzien, maar niettemin moest ik herhaaldelijk aan zijn uitspraak denken de afgelopen tijd.

Eind juli heb ik de vergunning aangevraagd voor de bouw van mijn huis. Allereerst: Hoera!! De eerste stap is gezet! De gemeente heeft nu een wettelijke acht weken de tijd om mijn aanvraag te beoordelen, eventueel nog eenmalig verlengbaar met een periode van zes weken als ze er in die acht weken niet uitkomen. En dat frustreert een beetje. Want werkelijk: hoe moeilijk kan het zijn? In mijn ogen zijn er twee uitkomsten mogelijk: of ze beoordelen mijn aanvraag direct en wachten nog een aanvullende zeven weken met het antwoord verzenden of ze laten mijn aanvraag zeven weken liggen om in de laatste week te denken: “Oh sh*t, deze moeten we nog beoordelen. Nou, vlug maar even dan.” Overigens is bij de aanvraag van mijn vorige bouwplan (dat niet doorging) volgens mij iets vergelijkbaars gebeurd, maar bedachten ze te laat dat mijn plan nog beoordeeld moest worden en werd er een verlenging van zes weken aangekondigd.

Vervolgens wees een buurman me erop dat ik het beste maar zo snel mogelijk bouwstroom kon aanvragen op mijn kavel, omdat daar ook een wachttijd op zat. In de laatste week van juli heb ik dus via mijnaansluiting.nl een bouwaansluiting voor water en elektra aangevraagd voor mijn kavel. Als onderdeel van de aanvraag kon ik aangeven in welke week ik graag de aansluiting gerealiseerd zou willen hebben, waarbij de eerstvolgende mogelijkheid de week van 10 oktober was. Tien oktober! Dat is tien weken later! Hoe moeilijk kan het zijn? Je stuurt een busje langs met een paar mensen met scheppen en tangen, graaft een gat, maakt de aansluiting en gooit het gat weer dicht! Natuurlijk heb je professionals nodig die weten wat ze doen, maar zijn er werkelijk 10 weken voor nodig om te bedenken wat je wanneer moet doen? Het lijkt me dat dit vrij vaak gebeurt en dus een routineklusje zou moeten zijn.

Een paar weken geleden was ik bezig met het uitwerken en uitzoeken van de fundering voor mijn woning alvorens alle plannen naar de constructeur te sturen. Onderdeel van het uitzoekwerk was achterhalen hoe lang de heipalen zouden moeten worden en waar ik die vandaan zou kunnen halen. En wat blijkt? Op het bestellen van heipalen staat een wachttijd van drie maanden. Drie maanden! Hoe moeilijk kan het zijn? Zoveel verschillende maten en lengten zijn er niet, leg gewoon een voorraadje aan! Hetzelfde geldt voor de kanaalplaatvloeren als we het er toch over hebben.

En zo blijken er ontzettend veel processen en zaken te zijn waar een enorme wachttijd voor is. En met enorm bedoel ik dan langer dan twee tot vier weken. Het zal waarschijnlijk mijn onervaren consumentenbenadering zijn, maar waarom moet alles zo lang duren? Het is niet alsof er van alles speciaal voor mij op maat gemaakt moet worden. Alle bouwmaterialen komen gewoon uit een standaard catalogus of zijn standaard maten. Misschien is er een achterstand bij alle instanties waar ik dingen aanvraag of geregeld wil hebben, maar het lijkt me dat als je al op voorhand aangeeft dat er een wachttijd is, je of te weinig mensen in dienst hebt, of je de interne processen nog een heel stuk efficiënter kan maken.

Om te voorkomen dat ik straks weer een paar maanden moet gaan zitten duimendraaien, onderzoek ik nu of ik bepaalde dingen gewoon alvast moet gaan bestellen, hoewel de bouwvergunning nog niet rond is. Stel dat mijn ontwerp nog aangepast moet worden op last van de gemeente, dan zullen de aanpassingen minimaal zijn en geen invloed hebben op de hoofddraagconstructie. Het scheelt al (hoewel financieel gezien ongunstig) dat ik niet mag heien omdat bij mijn buren dan de borden uit de kast trillen. Ik zal dus boorpalen moeten toepassen, en daar zit geen wachttijd op.

Eind september krijg ik als het niet tegenzit mijn omgevingsvergunning. En dan ga ik vol gas van start met de bouw van mijn Active House.

Bas Hasselaar is projectmanager bij SBRCURnet en is momenteel bezig met de realisatie van een eigen Active House in Den Haag.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info