Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar: deel 7 Liever comfort!

Active House blog Bas Hasselaar: deel 7 Liever comfort!

“En? Hoe is het met je huis?”

Deze vraag wordt me steeds vaker gesteld, soms meerdere keren per dag zelfs. En mijn antwoord is iedere keer hetzelfde: “Tsja…” grinnik ik, terwijl ik mijn schouders ophaal, ” de hypotheek is nog steeds niet rond, dus het huis laat ook nog op zich wachten. De grond is nog niet van mij, dus de bouw kan nog niet eens beginnen, al zou ik het willen.”

En dat terwijl mij was beloofd dat mijn huis eind oktober zou worden opgeleverd. Maar ja, sommige zaken heb je niet in de hand. In een eerder blog schreef ik al over proces vs. procedure. Je kan je proces nog zo efficiënt inrichten, soms zijn er hogere machten in het spel die de boel vertragen. Gelukkig kan ik als het goed is mijn hypotheek wel ieder moment verwachten, dus dan kan het hele proces losbarsten.

Functie

Een paar weken geleden inmiddels heb ik met Huis en Milieu de definitieve ontwerptekeningen doorgenomen. Hierbij kwamen praktische zaken naar voren als: waar komen de stopcontacten, lichtpunten, wateraansluiting in de keuken, etc. Allemaal zaken die heel relevant zijn bij de voorbereiding van mij woning. Wat mij echter opviel (en hier komt mijn gezond-en-comfortabel-wonen-tic om de hoek kijken) was dat nergens in de geveltekeningen of plattegronden ventilatieroosters waren ingetekend. Wat mij direct deed afvragen van welk ventilatiesysteem werd uitgegaan bij mijn woning. Navraag gaf aan dat deze nog niet helemaal vaststond, maar dat in beginsel een balansventilatiesysteem het uitgangspunt was. Deze scoort namelijk goed op energiegebied. En dan komen we bij een cruciaal punt: Wat is namelijk de functie van een woning?

Als we helemaal naar de basis terug gaan, is het doel van een gebouw beschutting bieden tegen ‘kwade’ invloeden van buitenaf: kou, wind, regen, vijanden. Het doel van een gebouw is dus dat het binnen beter is dan buiten. Ik wil dat mijn nieuwe woning een heel gezond en comfortabel gebouw wordt. Dat daarnaast ook nog duurzaam en energieneutraal is. In die volgorde. In de huidige bouw echter wordt steeds meer nadruk gelegd op energieprestatie. En hoewel het goed mogelijk is om zonder meerkosten (ten opzichte van bouwbesluit niveau) energieneutraal te bouwen, vereist het nog steeds een omslag in het denken bij de meeste partijen om comfort en gezondheid op één te plaatsen, boven de energieprestatie. Want ja: balansventilatie scoort goed bij de EPC berekening, en het is lastiger om het energieverbruik en de energiebalans in een woning goed te voorspellen wanneer wordt uitgegaan van hybride (natuurlijk zo lang het kan, mechanisch als het ‘moet’) ventilatie. En het zou best kunnen dat er meer energie geconsumeerd zal worden als comfort, en niet energie de eerste prioriteit heeft. Het zou nog meer energie schelen als we helemaal niet zouden ventileren en geen ramen zouden hebben, maar alleen maar dik geïsoleerde muren. Het punt is: daar wil (en kan) niemand in wonen.

Prioriteit

De volgende vraag is dan: waar ligt de balans? Als het ene uiterste een geïsoleerde bunker is (zeg maar: een thermosfles), en het andere uiterste is een katoenen tent, waar zet je dan de stip en zegt: hier vind ik het goed? In mijn beleving is de huidige bouwpraktijk nog te veel bezig met energie, waarbij het binnenklimaat de rekening gepresenteerd krijgt. Gelukkig zijn er wel steeds meer signalen dat dit aan het veranderen is, onder andere door de opkomst en aandacht voor Active House. In mijn woning wil ik direct verse lucht van buiten. Vuile lucht mag worden afgezogen en de warmte kan daar uit worden teruggewonnen. Pas als het echt nodig wordt, wat nog maximaal een maand of twee per jaar zal voorkomen, wil ik gebruik maken van balansventilatie. Misschien is de consequentie dat ik daardoor ietsje meer energie zal gebruiken. Maar daar leg ik dan met alle liefde een extra zonnepaneel voor op mijn dak.

Binnenkort heb ik een afspraak met Zehnder en De Groot installatiegroep. Zij verzorgen de klimaatinstallaties voor mijn nieuwe huis. Met hen ga ik om de tafel zitten en leg uit wat mijn uitgangspunten zijn, waar ik belang aan hecht, en waar de nadruk op moet liggen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we eruit komen.

Bas Hasselaar is projectmanager bij SBRCURnet en bouwt de komende maanden een Active House in Den Haag.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info