Je bekijkt nu Active House Blog Bas Hasselaar: deel 12 Struisvogels

Active House Blog Bas Hasselaar: deel 12 Struisvogels

Recent was ik, samen met een aantal andere partijen (o.a. constructeur, installateur, bouwbegeleider, architect) gevraagd mee te denken bij een workshop over de bouw van een nieuwe woning. De opdrachtgever was vrij ambitieus en wilde een innovatieve en energie neutrale woning die zoveel mogelijk gebruik maakte van lokaal gewonnen grondstoffen. Daarnaast had hij mijn blogs gelezen en was geïnteresseerd geraakt in de Active House principes, dus die zouden ook als leidraad moeten dienen.

De bedoeling van de workshop was om gezamenlijk de uitgangspunten van het ontwerp te bepalen, om die te gebruiken voor het conceptontwerp. Het idee was dat door iedereen vanuit zijn eigen expertise te laten kijken naar hetzelfde onderwerp, er een beter resultaat kan worden behaald dan middels een traditioneel proces, waarbij een aantal disciplines (zoals installateur, constructeur) slechts dienend zijn aan het ontwerp. Tijdens de workshop echter verzandde de discussie op een gegeven moment in, in mijn ogen, trivialiteiten over hoe en of een bepaalde oplossing nu wel of niet in een bepaald materiaal opgelost kon worden. Dit is exemplarisch voor een fenomeen dat volgens mij veel vaker optreedt: zaken of processen waar we weinig over weten of lastig vinden, neigen we te negeren door te richten op andere zaken die we beter begrijpen, hoewel de onbekende onderwerpen misschien wel heel belangrijk zijn. Net als de spreekwoordelijke struisvogel zijn kop in het zand steekt op het moment dat het wat spannend begint te worden.

Ikzelf heb me hier ook schuldig aan gemaakt. Bij het ontwerpen van mijn woning heb ik mij gericht op zaken als binnenklimaat, grootte, locatie en routing van de verschillende ruimtes, ramen, etc. Toen mij echter werd gevraagd waar ik mijn aansluitingen voor elektra en inbouwspots wilde hebben, moest ik in eerst instantie het antwoord schuldig blijven. De plaatsen van stopcontacten en schakelaars kon ik nog wel bedenken, maar waar zou ik inbouwspots willen hebben? De woningen waar ik tot nog toe altijd heb gewoond hebben nooit inbouwspots gehad, en de verlichting heb ik altijd op de inrichting aangepast middels losse lampen. Nu moest ik het allemaal van tevoren aangeven, wat betekent dat ik al een goed beeld van mijn interieur moet hebben om een verlichtingsplan op te stellen. Maar aangezien ik daar helemaal geen verstand van had, heb ik dat zo lang mogelijk voor mij uit geschoven, totdat ik de vertragende factor dreigde te worden. Gelukkig levert internet een schat aan informatie, en heb ik mezelf zo snel mogelijk de basisbeginselen bijgebracht, zodat ik kan aangeven waar in het plafond elektrapunten moeten worden ingestort.

De vraag is wat je hier aan kan doen? Ik zit in de vrij comfortabele positie dat ik maar een relatief eenvoudige vraag te beantwoorden heb, maar hoe zit het met andere mensen en andere vragen? De meest gangbare manier is het over te laten aan deskundigen, erop hopend dat deze handelen vanuit de beste intenties voor de eindgebruiker: de bewoner in dit geval. Helaas wijzen anekdotische ervaringen soms anders uit: een bepaalde warmte-installatie wordt aanbevolen omdat de installateur nog een partij onverkochte ketels heeft staan, of omdat de adviseur eigenlijk altijd voor deze oplossing kiest en daarom maar voor de bekende weg kiest. Of bij een opdracht vanuit een collectieve woongroep wordt uit zogenaamde kostenoverwegingen een identieke oplossing gekozen voor alle individuele gezinnen, terwijl er grote verschillen zijn in de gezinsgroottes en leefpatronen tussen de verschillende woningen. Als bewoner voel je dan wel aan dat er iets niet klopt, maar je hebt niet de kennis in huis om een alternatief aan te dragen.

Ik heb eigenlijk geen oplossing. Uiteindelijk komt het neer op vertrouwen: dat de persoon die jou belangen behartigt dit naar beste kennis en geweten doet. Bij de meeste (bouwkundige) vraagstukken is dit uiteraard ook de dagelijkse praktijk: er zullen maar heel weinig mensen zijn die de bouwkundige tekeningen van hun woning opvragen om zelf na te rekenen. En nagenoeg gaat het altijd goed, of vallen fouten niet op: wat niet weet, wat niet deert. Een keer een second opinion aanvragen op het moment dat twijfel ontstaat, kan in ieder geval geen kwaad, en voor de overige gevallen: fingers crossed.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info