Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar: deel 14 Veters strikken

Active House blog Bas Hasselaar: deel 14 Veters strikken

Ongeveer twee jaar geleden zag ik bij toeval een TED talk over de ‘juiste’ manier van het strikken van je veters. Nu strik ik al ruim drie decennia mijn veters zonder problemen. Ik kan het zelfs in het donker, met mijn ogen dicht, in de regen. Dus toen iemand in een TED talk, een door mij hoog geacht platform, beweerde dat ik het al die tijd fout deed, werd ik wel even nieuwsgierig. Na het filmpje van drie minuten gekeken te hebben, realiseerde ik me dat mijn veters ook wel eens uit zichzelf losgingen, en dat ik dan bleef strikken of een dubbele knoop probeerde. Ik besloot de nieuwe manier van strikken te proberen. En verdomd, het werkt.

De weken die volgden probeerde ik me de nieuwe manier van strikken eigen te maken. En dat klinkt makkelijker dan het is. De oude manier van strikken zat zo diep in mijn systeem dat het een volledig geautomatiseerde beweging was geworden. Die heb ik bewust moeten ombuigen naar een nieuwe manier. En dat is gelukt! Maar nog, als ik haast heb en even snel vlug ergens een strik in moet leggen, merk ik dat ik af en toe nog de oude manier van strikken gebruik.

Waarom vertel ik dit? Waarom is het relevant te vertellen hoe ik mijn veters opnieuw heb leren strikken? Enerzijds natuurlijk om de wereld op de hoogte te brengen van dat ze waarschijnlijk hun veters verkeerd strikken en hoe dit beter kan. Maar anderzijds om te illustreren hoe moeilijk het is om een handeling die volledig verankerd is in je normale handelen te veranderen. Zelfs als je inziet dat een andere manier beter is. De automatische piloot is een zo sterk mechanisme, dat je veel wilskracht en geduld moet hebben om die te veranderen. Terugvallen is heel gemakkelijk op het moment dat je haast hebt of aan iets anders denkt.

In 2012 is de Concept House Prototype 1 gebouwd. Onderdeel van het concept was dat de woning volledig ‘droog’ gebouwd moest worden. Dat betekent geen gebruik van lijm, PUR of andere middelen die na uitharding niet meer relatief eenvoudig van elkaar gescheiden kunnen worden. Droog construeren betekent namelijk makkelijker uit elkaar te halen en te recyclen aan het einde van de levensduur van de woning. Dit principe was duidelijk uitgelegd aan de aannemers en uitvoerders, en iedereen was het erover eens dat het zo zou worden uitgevoerd. Wat schetste de verbazing dan ook van één van de ontwerpers toen deze een keer op de bouw kwam kijken? Iemand die met een lijmpistool wat kiertjes aan het dichtpurren was. Direct trok hij de man het lijmpistool uit zijn hand, liep naar zijn busje en verwijderde daar alle extra bussen PUR die hij nog aantrof. De dag erop deed hij dat weer. En de dag daarop nog een keer.

Het dicht purren van een kiertje is zo ontzettend de normaalste zaak van de wereld in de bouw, dat als dit een keer niet de bedoeling is, het bijna onmogelijk is om dat voor elkaar te krijgen. Het is niet voor niets dat de ontwerper het lijmpistool uit de handen moest trekken: voor hem is het niet een dagelijkse handeling en dus niet de normaalste zaak van de wereld. De directe collega’s van de bouwvakker hadden waarschijnlijk niet eens door dat er iets gebeurde wat niet de bedoeling was. Die keken dwars door de handeling heen.

Bij mijn woning is iets vergelijkbaars aan de hand. Het ontkoppelde bouwen en de manier waarop met de intelligentie en sensoren moet worden omgegaan is dusdanig anders dan de traditionele manier van bouwen, dat hier ook tegen de automatische piloot in gewerkt moet worden. En niet iedereen kan dat zomaar. Bouwpartners moeten zorgvuldig uitgekozen worden, heldere afspraken moeten worden gemaakt en, belangrijker nog, tijdens de uitvoering moet worden gecontroleerd of wordt gewerkt volgens afspraak. Lastig, maar niet onmogelijk. Het feit dat ik een volledig geautomatiseerde handeling als het strikken van mijn veters heb kunnen veranderen, geeft me goede moed.

Trouwens, ook weten hoe je je veters moet strikken? Het filmpje duurt drie minuten en is hier te zien: https://www.ted.com/talks/terry_moore_how_to_tie_your_shoes

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info