Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar: deel 10 Goed geregeld

Active House blog Bas Hasselaar: deel 10 Goed geregeld

Centraal gestuurd

Eén van de meer innovatieve onderdelen van mijn huis wordt de ‘intelligentie’: centraal in mijn huis komt een PCL (kleine computer) die verbonden is aan een soort ringleiding die door alle muren van mijn huis loopt. Deze ringleiding bevat zowel stroom- als datakabels en fungeert als een soort ringweg, waaraan alle op- en afritten worden aangesloten. Dit systeem heeft vele voordelen. Zo hoeft er niet voor elke elektrische aansluiting een aparte kabel naar de meterkast getrokken te worden. Het volstaat om deze vanaf het toegangspunt (stopcontact, schakelaar, lichtpunt etc.) te koppelen aan de ringleiding. Mocht er een keer behoefte zijn aan een extra stopcontact, of een extra functie zoals een alarmsysteem of temperatuursensor, dan is deze vrij makkelijk en snel bij te plaatsen.

Maar dat is nog slechts een vrij eenvoudig voordeel. Doordat alles gekoppeld is aan één systeem, met één centrale aansturing (de PLC), zijn er combinaties en oplossingen mogelijk die met traditionele systemen veel complexer en omslachtiger zijn. Zo is het mogelijk om te programmeren welke lamp door welke schakelaar bediend wordt. Zo lijkt het mij handig om de schakelaar naast de deur tussen de hal en eetkamer/keuken te koppelen aan mijn eettafellamp. Maar misschien blijkt na een paar maanden wel dat ik vanaf die deur altijd eerst naar de keuken loop. Geen probleem, in een paar minuten is de schakelaar hergeprogrammeerd om de keukenverlichting aan te doen, zonder breekwerk of gerommel met elektriciteit.

Doordat alle installaties ook zijn gekoppeld aan dit centrale systeem kunnen relatief eenvoudig grote besparingen gedaan worden op energiegebied. Als ik het raam open, is het niet nodig om de verwarming aan te houden. Als de zon schijnt, is er een groot aanbod aan opgewekte energie van mijn zonnepanelen: het juiste moment om de wasmachine in te schakelen. Monitoring wordt ook een stuk eenvoudiger omdat alles gekoppeld is. Alle data (zoals temperatuur, CO2, tijden, opwekking, luchtvochtigheid, gebruikte installaties/apparatuur, etc.) wordt op een centrale plek en op dezelfde wijze geregistreerd. Voor de wetenschapper in mij is dat geweldig, omdat dit diep inzicht verschaft in hoe systemen functioneren, waar energie wordt gebruikt en misschien verspild, waar geoptimaliseerd kan worden en waar onderhoud nodig is.

Kreukels

Hier en daar zijn echter nog wel wat kreukels die gladgestreken moeten worden. Die kreukels hebben niet zozeer betrekking op het systeem, als wel op de instanties die het moeten goedkeuren. In mijn vorige blog had ik het erover dat ik de lente wil kunnen opsnuiven (als het eenmaal zover is) en daarvoor via open ramen wil kunnen ventileren. De intelligentie in mijn woning voorziet daar prima in. Zodra de binnentemperatuur een bepaalde waarde overschrijdt, of als het CO2 gehalte in te lucht te hoog wordt, kan automatisch een raam geopend worden.

Echter, de instanties die mijn vergunning moeten verlenen, willen graag kunnen toetsen of mijn installatieconcept voldoet aan de regels. Het systeem dat toegepast zal worden in mijn huis is niet standaard, dus moet op basis van gelijkwaardigheid aangetoond worden dat het wel voldoet aan de regels. Probleem is dat in dat geval getoetst wordt uit ervaring, vergeleken met andere projecten om te kijken of het binnen de kaders past. Andere projecten die er nog niet zijn, omdat mijn woning (een van) de eerste in zijn soort is.

Een ander voorbeeld is het hang- en sluitwerk van mijn ramen. In mijn keuken krijg ik grote ramen die automatisch open kunnen als het binnenklimaat daarom vraagt (of ikzelf, via een app op mijn telefoon). Doordat de ramen automatisch open en dicht gaan (en in het slot getrokken worden) is het niet nodig om een hendel op het kozijn te hebben, dit gebeurt automatisch. Dit mag echter niet. Om aan het bouwbesluit en het PolitieKeurmerk Veilig Wonen te voldoen, moet het raam handmatig op slot gedraaid kunnen worden, omdat automatisch sluitende ramen niet zijn beschreven in NEN5096 en dus niet voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2.

Natuurlijk zijn dit slechts tijdelijke hobbeltjes. Het kost even wat tijd en moeite, maar als eenmaal de eerste projecten met dit systeem gebouwd zijn, zal de acceptatie ervan snel toenemen, en wellicht ook de regelgeving aangepast worden om dit soort innovatieve oplossingen beter mogelijk te maken.

Bas Hasselaar is projectmanager bij SBRCURnet en bouwt de komende maanden een Active House in Den Haag.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info