Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar: deel 17 Vertrouwen (3)

Active House blog Bas Hasselaar: deel 17 Vertrouwen (3)

Alles kwijt

Tweemaal eerder heb ik een blog geschreven met als titel ‘vertrouwen’. De eerste ging over het verzoek om vertrouwen dat ik kreeg, anderhalf jaar geleden, toen ik actief begon met mijn bouwproces. Het tweede schreef ik twee maanden geleden, toen ik vertrouwen begon te verliezen in mijn bouwheer omdat de beloftes die werden gedaan niet werden nagekomen en een verklaring uitbleef.

Een paar weken na het verschijnen van dat blog schreef ik een brief aan mijn bouwheer met het verzoek of de aanneemsom die ik reeds grotendeels had voldaan (eind januari dit jaar zou immers met de prefabricage begonnen worden en ze hadden het geld nodig) niet naar een onafhankelijke derde, een notaris, in een depot kon worden gestort. Dan zou het in ieder geval veilig staan in het geval er iets onvoorziens zou gebeuren.

Een paar dagen later gebeurde het ondenkbare. Ik ontving een email met daarin het bericht dat mijn bouwheer failliet was. Door volstrekt onverantwoordelijke bedrijfsvoering was het geld dat ik betaald had gebruikt om gaten in andere projecten op te vullen. Mijn wereld stortte in. De plannen die ik had, het ontwerp dat was gemaakt, het geld dat ik had geïnvesteerd, alles was in één klap verdwenen.

Een week later ging ik op vakantie, die al eerder gepland en betaald was. Tien dagen lang liep ik met een rugzak door de Zwitserse Alpen. Daar, hoog in de bergen, heb ik het hele gebeuren een plek kunnen geven en mezelf kunnen herpakken. Voorzichtig begon ik te denken aan alternatieven. Ik heb nog steeds de grond, ik heb nog steeds ambities, en ik heb een fantastisch netwerk van mensen en bedrijven om me heen. Zou het niet mogelijk zijn om…?

En daar sta ik nu. Een paar duur betaalde wijze lessen rijker. Welke?

  • Vertrouwen moet verdiend worden. Iemand mag er niet om vragen, het moet blijken uit zijn of haar handelen en hoe met afspraken wordt omgegaan. Van daaruit mag het groeien.
  • Vertrouwen werkt twee kanten op. Op het moment dat iemand van je vraagt volledig open en transparant je kaarten op tafel te leggen omdat dit nodig is voor een goede samenwerking, maar vervolgens verzuimt om dit zelf in dezelfde mate te doen, is er iets mis.
  • Vertrouwen is goed, afspraken zijn beter. Op het moment dat er geld mee gemoeid is, moeten afspraken helder en compleet op papier worden vastgelegd, inclusief mogelijke consequenties in het geval van complicaties. Vertrouwen betekent dat het papier een formaliteit wordt omdat partijen elkaar recht in de ogen kunnen aankijken. Maar dat wil niet zeggen dat het papier niet nodig is om op terug te kunnen vallen.
  • Vooruit betalen van zaken is een risico. Zowel voor de leverancier als voor de afnemer. Een constructie waarin een deel vooruit, en een deel na levering wordt betaald verkleint dat risico.
  • Luister naar het twijfelende stemmetje. Ik heb niet voor niets al twee blogs over vertrouwen geschreven. Ergens knaagde er iets in mij. Onzekerheid, wantrouwen. Dat stemmetje moet zeker niet de boventoon voeren, want dan kom je nooit ergens. Maar te makkelijk schoof ik het opzij, in een optimistische naïviteit dat het allemaal wel meeviel. Ik had het stemmetje moeten sussen met informatie en feiten, niet met valse hoop.

Hoe nu verder?

Ik steek mijn kop weer in de wind. Met opgeheven hoofd maak ik plannen voor een nieuw huis. Kleiner, betaalbaarder. Maar dat het weer een Active House zal worden staat buiten kijf. Ik geloof nog steeds heilig in een woning waar de bewoner centraal staat. Een woning die comfort en gezondheid biedt, duurzaam en energieneutraal. Een woning die meer geeft dan dat hij neemt.

Alles ligt weer open. Ik begin van nul af aan, met een nieuw ontwerp, nieuwe partners. Dit keer neem ik de regie in eigen handen en zal nog dieper betrokken worden bij het hele proces van totstandkoming. Uiteraard zal ik hierover blijven schrijven, dus blijft u lezen en deel dit blog met uw netwerk.

Mochten u dit lezen en denken: hier wil ik bij betrokken zijn, ik heb iets te bieden dat goed op zijn plek is in een Active House, neemt u dan contact met mij op. Mijn contactgegevens zijn: bas.hasselaar@sbrcurnet.nl / 015 3030 517.

Bas Hasselaar is projectmanager bij SBRCURnet.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info