Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar deel 24: Integraal ontwerpen, wat gaat er mis?

Active House blog Bas Hasselaar deel 24: Integraal ontwerpen, wat gaat er mis?

In januari heb ik een workshop integraal ontwerpen georganiseerd, waarin ik met een heel aantal partijen die zowel de uitvoerende, toeleverende en adviserende kant van de bouw vertegenwoordigden heb gewerkt aan de vraag: wat maakt een ideaal Active House?

De reden dat ik deze workshop organiseerde was tweeledig: enerzijds wilde ik een referentie ontwikkelen dat als voorbeeld kon dienen voor mensen die wel graag een Active House willen, maar geen verstand van bouwen hebben. Anderzijds wilde ik graag gebruik maken van de kennis en inzichten van meerdere partijen bij de ontwikkeling van mijn eigen woning. Integraal ontwerpen is daar bij uitstek voor geschikt. De gebruikelijke barrières en verzuiling tussen verschillende disciplines worden geslecht, en gezamenlijk wordt gewerkt aan een oplossing die optimaal voor iedereen werkt.

De workshop was een succes. In twee volle dagen werd gewerkt aan de fysieke basisvoorwaarden (los van de Active House specificaties) waaraan een goed functionerend Active House volgens de aanwezigen moest voldoen. De navolging echter bleef uit. Met zoveel verschillende partijen die gezamenlijk aan een Active House werkten, zou het te verwachten zijn dat direct het consortium zou ontstaan dat mijn woning zou bouwen, we waren immers al helemaal op elkaar ingespeeld.

In plaats van één bouwteam dat een Active House zou gaan ontwikkelen, ontstonden er twee parallelle trajecten: mijn woning, en een tweede samenwerkingsverband tussen een aannemer, architect en installateur. Beide groepen werken aan de ontwikkeling van een Active House starterswoning. Beiden gebruiken de uitkomsten van de integraal ontwerpen workshop als onderlegger. Waarom dan niet samen aan hetzelfde werken?

Dat ligt aan de voorwaarden die nodig zijn voor samenwerken. Let op, ik heb het hier over samenwerken, niet over samen werken. Voordat er effectief samengewerkt kan worden, moeten er een paar stappen doorlopen worden:
1. kennen
2. begrijpen
3. waarderen
4. vertrouwen
5. samenwerken

De eerste stap bestaat eruit elkaar te leren kennen en weten hoe iemand over een onderwerp denkt. Hier kunnen verschillen uit naar voren komen, maar dat is niet erg. De tweede stap bestaat uit het begrijpen van elkaars uitgangspunten, en het vormen van een gemeenschappelijke basis waar iedereen hetzelfde over denkt. Zo wordt voorkomen dat er langs elkaar heen gepraat wordt. De derde stap, waarderen, is waar de splitsing in de twee parallelle Active House projecten plaatsvond. Begrip voor elkaars standpunten is een basis, maar op het moment dat de eigen mening niet kan worden losgelaten, met andere woorden, hoger wordt gewaardeerd dan de ander, leidt dat tot een gebrek aan vertrouwen dat de samenwerking tot een resultaat komt waar alle partijen evenveel voldoening uit halen.

Als ik dit op mezelf betrek, ontstond de breuk doordat het consortium van aannemer, architect en installateur werkte aan een Active House met een standaard beukmaat van 5,4 meter, terwijl ik een beukmaat van minimaal 6 meter wil voor mijn eigen woning. Hun argument is dat in Nederland gemeentes kavels voor rijtjeswoningen uitschrijven op een beukmaat van 5,4 meter, en daar de markt dus behoefte aan heeft. Mijn argument is dat een beukmaat van 6 meter meer flexibiliteit geeft voor de indeling van de woning, en ik op mijn kavel voldoende ruimte heb voor een bredere woning. Beide heel valide argumenten, maar het gebrek aan waardering voor elkaars standpunten was voldoende om het vertrouwen in een bevredigend eindontwerp voor beide partijen onderuit te halen.

Nog steeds hebben we regelmatig contact met elkaar. Want hoewel we niet samenwerken aan één project, werken we wel allebei aan projecten die heel veel gemeenschappelijke elementen hebben, buiten de beukmaat. En er is nog steeds veel vertrouwen in elkaars kunde en kwaliteiten.

De ervaringen en leerpunten van de workshop Integraal Ontwerpen heb ik vastgelegd in een kennispaper over dit onderwerp. Deze kennispaper is gratis te downloaden op de website van SBRCURnet. Als deze blog u nieuwsgierig heeft gemaakt naar de mogelijkheden van integraal ontwerpen, raad ik u aan de kennispaper eens te lezen.

Bas Hasselaar is projectmanager bij SBRCURnet.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info