Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar: deel 16 Kwaliteitscontrole

Active House blog Bas Hasselaar: deel 16 Kwaliteitscontrole

Een goede vriend van me is vorig jaar met zijn bedrijf verhuisd naar een nieuw (gerenoveerd) kantoor. En omdat hij weet dat ik me met binnenklimaat bezig houd, klaagt hij regelmatig bij me over wat hij meemaakt op zijn nieuwe locatie. Omdat ik zijn gemopper eigenlijk best vermakelijk vind, en daarnaast een relevant fenomeen aan het licht brengt, ter leering ende vermaeck, voor u een beknopte opsomming van wat hem is overkomen:Eind november: de verdieping is opgeleverd, en het bedrijf van mijn vriend neemt zijn intrek en pakt dozen uit. Op de verdiepingen boven en onder wordt nog druk geklopt, geboord en getimmerd. Dit zal het komende half jaar nog blijven, maar na een paar maanden wel in steeds afnemender mate.

December: de binnenluchtkwaliteit is verschrikkelijk. De oplosmiddelen en andere vluchtige stoffen uit de (nieuwe) bouwmaterialen zorgen voor stank, branderige ogen, pijnlijke keel, en standaard aan het eind van de dag hoofdpijn. De ventilatie werkte nog niet omdat het paneel dat de installaties bedient nog niet was aangesloten.

Februari: het is bloedheet binnen. Een groot deel van de gevels bestaat uit helder glas, gesplitst in een vast deel en een deel met te openen ramen. Er is echter geen zonwering geplaatst, waardoor op heldere dagen de zon ongenadig hard naar binnen kan schijnen. De ramen openen heeft beperkt zin, want al snel gaat het tochten door het grote temperatuurverschil tussen binnen en buiten. Daarbij is het bijna onmogelijk computerwerk te verrichten door het enorme contrastverschil tussen zon en beeldscherm.

Maart: de verdieping boven hem is klaar en in gebruik, wat een halvering van de hoeveelheid geklop en geboor betekent. Ook zijn de ergste dampen uit de binnenlucht inmiddels geklaard. De binnentemperatuur is echter nog steeds een schipperen tussen handmatig raam open en raam dicht. De ventilatie werkt nog steeds niet en af en toe is het genoegen nemen met een koud raam open om toch voldoende frisse lucht binnen te krijgen.

Mei: De lawaaierige werkzaamheden zijn eindelijk helemaal over. En de temperaturen zijn best aangenaam doordat met open ramen gewerkt kan worden. De zonweringen boven de te openen ramen zijn   nu aangesloten en worden automatisch bediend. Gevolg is dat op basis van lichtsterkte en windsnelheden de zonwering naar boven en naar beneden gaat, zonder dat de gebruikers daar invloed op hebben. De volstrekte willekeur en het voortdurend op en neer gaan van de zonwering leidt eerst tot grappen, daarna tot oogrollen en tenslotte tot geïrriteerde cynische opmerkingen. Daarnaast heeft de zonwering nauwelijks effect omdat de veel grotere ramen erboven geen zonwering hebben en er dus nog steeds last is van verblinding en oververhitting.

Juni: de hittegolf treft Nederland en ook bij mijn vriend op kantoor is het niet te harden. De ventilatie werkt inmiddels, dat wel, maar nadat de temperatuur binnen is opgelopen tot 39 graden Celsius en meerdere malen gebeld is met de beheerder, blijkt dat de koeling het nog niet doet. De verwarming doet het wel, en met buitentemperaturen van boven de 30 graden is er dus nog prettig aanvullend verwarmd via de ventilatie. Ramen zijn inmiddels onceremonieel afgeplakt met posters en kranten om toch nog iets van zonwering te hebben.

Juli: eind juli is de eerste zomerstorm van het jaar. De week erop is het ook slecht weer en zakt de temperatuur flink. Binnen op kantoor bij hem klaagt iedereen over de kou. De koeling werkt (na afloop van de hittegolf) eindelijk, maar nu is deze eigenlijk niet nodig. Navraag bij de beheerder leert dat het niet mogelijk is om de koeling uit te zetten of de verwarming aan te zetten omdat vanwege de vakantieperiode de juiste mensen niet aanwezig zijn.

Welke conclusies kunnen we hier nu uit trekken? Beknopt, de volgende lessen:

  • Bij oplevering van een nieuw gebouw, zet de verwarming op hoog, de ventilatie op max, en laat het de binnenruimte een paar weken uitwasemen om de grootste (bronnen van) luchtverontreiniging te verwijderen. Doe dit voordat de gebruiker zijn intrek neemt.
  • Inregelen van installaties. Controleer bij oplevering of alles werkt en op de juiste manier. Ventileren, verwarmen, koelen, zonwering. Dit is essentieel voor een leefbaar binnenklimaat.
  • Invloed. Geef de gebruiker invloed op zijn of haar directe omgeving. Gelukkig konden ze zelf ramen openen en ramen afplakken met papier. Anders vermoed ik dat een hoop mensen zich ziek hadden gemeld of thuis zouden zijn gaan werken.
  • En tot slot: zet de eindgebruiker op de eerste plaats. Ik heb het al eerder gezegd en zal het blijven zeggen: de functie van een gebouw is een gezond en comfortabele plaats bieden aan zijn gebruikers. Als gebouwbeheerder moet je dezelfde instelling hebben.

Is dit nu nieuw allemaal? Natuurlijk niet. Is allemaal al lang bekend. Maar kennelijk kan het geen kwaad om het nog eens te herhalen. Want ernaar handelen gebeurt nog niet overal blijkt maar weer.

Bas Hasselaar is projectmanager bij SBRCURnet.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info