Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar deel 19: Een frisse kijk op verwarmen

Active House blog Bas Hasselaar deel 19: Een frisse kijk op verwarmen

Hoe houd ik mijn huis warm? Het lijkt zo vanzelfsprekend, zet een verwarming neer, HR keteltje erbij, klaar. Maar mijn woning wordt gasloos en energieneutraal. Dat vraagt om andere oplossingen. Natuurlijk zijn er al oplossingen om energieneutrale woningen te verwarmen. De geijkte oplossing is een combinatie van goed isoleren, kierdicht bouwen, balansventilatie en een grote (grondgebonden of buitenlucht) warmtepomp. Wat je dan nog aan energie nodig hebt wordt opgewekt door zonnecellen op het dak. Zoek maar eens een nul-energie woning op, negen van de tien hebben een dergelijke oplossing. Waarom? Scoort goed op de EPC.

Maar wat als ik nou iets anders wil? Sowieso wil ik directe toevoer van buiten van mijn ventilatielucht. De warmte uit de afgezogen lucht kan worden teruggewonnen middels een klein warmtepompje en worden omgezet in warm water. Balansventilatie heeft dan al geen plek meer in het installatieconcept. Maar wat als ik nou ook van die grote warmtepomp af wil? Doet u mee met een gedachtenexperimentje?

Uitgangspunt is een zeer goed geïsoleerde en kierdichte woning van 120 – 150 m2 met bewust gebruik van passieve zonne-energie en zonwering (wanneer nodig). Ook is er voldoende thermische massa in de woning aanwezig om warmte (en koude) effectief te bufferen. De warmte- en koelvraag is door deze maatregelen al flink gereduceerd.

Stel dat ik in plaats van een grote warmtepomp gebruik maak van een flink buffervat gekoppeld aan een thermische zonnecollector. De warmte die ik overdag opwek sla ik op in het buffervat en gebruik ik om mijn woning te verwarmen ’s avonds wanneer ik het nodig heb. Maar ik hoor u denken: best aardig zo’n zonnecollector, maar diep in de winter wanneer het al een week slecht weer is heb ik dan geen warmte meer, terwijl in de zomer wanneer de mussen van het dak vallen ik een overschot aan warmte heb waar ik niets mee kan.

Gaan we daarom een stuk verder: wat als ik de zonnecollector vervang voor fotovoltaïsche cellen (PV)? Een korte berekening laat zien dat een zonneboiler per euro ongeveer net zoveel energie (in Joule) opwekt als PV panelen. Het voordeel van elektriciteit alleen is dat het een veel veelzijdiger vorm van energie is dan warm water. Ik kan deze omzetten in warm water als ik er behoefte aan heb, maar ook gebruiken voor een infrarood stralingspaneel. Of ik kan hem voor virtueel elke andere toepassing in huis gebruiken die ik kan bedenken. En desnoods kan ik de elektriciteit nog terug leveren het net in, waar ik de komende jaren ook nog voor beloond word via de salderingsregeling.

Mijn theoretisch ideale installatie ziet er dan als volgt uit: de basis is een goed geïsoleerde en kierdichte woning met voldoende massa in vloer en plafond, en wellicht ook muren. Ventilatielucht wordt direct van buiten betrokken via roosters in de gevel en per ruimte afgezogen op basis van aanwezigheid. De warmte in de afgezogen lucht wordt teruggewonnen middels een klein warmtepompje (optimaal te dimensioneren door constante en voorspelbare bron afzuiglucht) en omgezet in warm water, dat gebruikt wordt voor vloerverwarming of betonkernactivering. Dit zorgt voor het basisklimaat in de woning. In de winter, of als de buitentemperatuur erg laag wordt, wordt de toegevoerde lucht in het ventilatierooster elektrisch voorverwarmd tot een graad of 12, om oncomfortabele situaties te voorkomen.

Maar hiermee zijn we er nog niet. In goed geïsoleerde huizen loop je het risico dat het gebrek aan thermische variatie en stimulatie – overal in huis is het even warm – ertoe kan leiden dat je het koud krijgt, zelfs als de binnentemperatuur 22 graden of warmer is. Er is behoefte aan aanvullende verwarming, maar heel lokaal (alleen bij de bank bijvoorbeeld) en tijdelijk. Capillaire (wand- of plafond-)verwarming kan dit oplossen, net als infrarood verwarming. Trage systemen zoals betonkernactivering of vloerverwarming zijn hier ongeschikt voor.

Aanvullend op het eerste systeem zou ik daarom mijn dak vol leggen met PV. Elektriciteit die wordt opgewekt gebruik ik overdag om water in een groot buffervat op temperatuur te brengen. Het buffervat werkt met drie lagen: bovenin heet (tap)water, middenin warm water voor aanvullende verwarming via een capillair systeem, en onderin lage temperatuur voor de vloerverwarming. Hiermee voorkom ik niet alleen dat ik ’s avonds dure elektriciteit moet gebruiken om te verwarmen, maar ook dat ik het elektriciteitsnet overdag niet overbelast met mijn geproduceerde elektriciteit. Een eventueel overschot kan ik wel terug leveren, of (in een later stadium) opslaan in accu’s.

Het voordeel van bovengenoemde systeem is dat ik niet een installatie ontwerp op de wintersituatie die in goed ontworpen en geïsoleerde woningen steeds korter wordt, met een steeds kleinere warmtevraag. In plaats van te kiezen voor een grondgebonden of (buiten)lucht warmtepomp, een vrij duur apparaat (in aanschaf, onderhoud en vervangingskosten aan het einde van de levensduur) met een beperkte functionaliteit (alleen warm water), kies ik voor een oplossing die misschien op bepaalde momenten duurder is, maar een veel grotere flexibiliteit biedt en lagere onderhouds- en vervangingskosten.

Onderaan de streep vermoed ik dat de integrale kosten, of total cost of ownership (TCO) gunstiger is voor mijn zojuist beschreven oplossing. Wie het beter weet mag me corrigeren, ik sta open voor goede argumenten.

Bas Hasselaar is projectmanager bij SBRCURnet.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info