Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar deel 41: Active House voorlopig energieneutraal?

Active House blog Bas Hasselaar deel 41: Active House voorlopig energieneutraal?

Het weekend voordat ik mijn woning introk is mijn slimme meter geplaatst. Het leuke daaraan is dat ik precies kan aflezen hoeveel energie ik gebruik en heb gebruikt, omdat het moment van ingebruikname van mijn woning overeenkomt met de nulstand van mijn elektriciteitsmeter. Op het moment van schrijven, een krappe drie maanden na mijn verhuizing, geeft mijn slimme meter aan dat ik 385 kWh hoog tarief en 384 kWh laag tarief heb verbruikt. Let op: is in mijn gasloze all-electric woning. Drie maanden energieverbruik, waarbij ik op inductie kook en tapwater twee van de drie maanden elektrisch verwarmd werd omdat mijn warmtepomp nog niet was aangesloten. 769 kWh in drie maanden of ongeveer 3100 kWh per jaar. Gemiddeld verbruikt een gezin in een vrijstaande woning zo’n 4000 kWh en 2200 mgas per jaar. Een kuub gas vertaalt zich naar ongeveer 10 kWh, wat all-electric zo’n 26000 kWh zou betekenen, ofwel 26 MWh per jaar. Ruim 8 maal meer dan mijn woning.

Bovenstaande is natuurlijk een onzin vergelijking. Drie maanden energieverbruik in de zomer zijn niet te extrapoleren naar een heel jaar. Daarbij heb ik een nieuwe woning, zeer energiezuinig, wat niet te vergelijken valt met een gemiddelde vrijstaande woning in Nederland. De echte test moet nog komen. De zomer is nu voorbij en we zijn zowel de meteorologische als astronomische herfst binnengetreden. Ergens hoop ik op een strenge winter om te zien hoe mijn huis zich dan houdt. Hoe hoog is mijn energieverbruik dan? En ben ik überhaupt in staat om voldoende te verwarmen? Ik heb best stevig gesneden in het ‘voorgeschreven’ vermogen dat ik nodig zou moeten hebben op basis van de gangbare rekenregels. Vol vertrouwen dat het goed gaat, maar het moet zich nog wel bewijzen.

Voorlopig maak ik me nergens zorgen over. Augustus was  natuurlijk een waardeloze maand qua weer, en ook september gaf pas in de staart een paar mooie dagen. Maar sinds een krappe drie weken is mijn PV dak eindelijk operationeel en in die drie weken zeer wisselvallig weer heb ik al 425 kWh aan elektriciteit opgewekt. Dankzij de app en het feit dat ieder paneel een eigen optimiser heeft kan ik bij wijze van spreken iedere wolk zien die voor de zon langs schuift. Sinds drie weken is ook mijn warmtepomp operationeel en is het energieverbruik voor warm water gehalveerd. Dat deze niet nog lager is komt doordat mijn domoticasysteem nog niet helemaal is geïnstalleerd, waardoor ik de aansturing van de warmtepomp nog niet heb kunnen optimaliseren en deze nu nog permanent aanstaat. Ik zie mijn elektriciteitsmeter nu ook nog maar nauwelijks oplopen. Van de 425 kWh opgewekt heb ik er nu zo’n 250 teruggeleverd naar het net, de rest heb ik direct gebruikt. Effectief ben ik nu dus energieleverend!

Sinds een paar weken heb ik ook een groen dak. Ik heb nu sedum liggen op de uitbouw bij mijn keuken, op mijn dakterras en op mijn schuur. Op deze manier zien mijn daken er veel aantrekkelijker uit. Het dak op mijn keuken is zelfs voorzien van een paar mooie blokken natuursteen waar de rotsplantjes omheen en doorheen groeien, omdat ik dat dak vanaf het balkon in mijn vide vaak zie. Dan heb ik straks een mooi uitzicht als ik er een werkplekje maak, zicht op groen ontstresst en werkt kalmerend. Daarnaast werkt een groen dak verkoelend in de zomer omdat de oppervlaktetemperatuur tientallen graden lager kan zijn in vergelijking met een zwarte dakbedekking. En de waterbergende capaciteit zorgt ervoor dat er minder wateroverlast is bij zware buien, zoals we in zowel augustus en september al hebben mogen meemaken.

Er staan nog wat klusjes op het programma, voornamelijk wat schilderwerk en afwerkdingetjes binnen. Om die reden had ik recent iemand over de vloer om te kijken of hij tijd had. Bij het rondlopen keek hij verwonderd om zich heen en merkte op dat hij nog nooit zo’n moderne woning had gezien. Het beviel hem wel. Die opmerking bleef even hangen bij me. Het is niet mijn inrichting die modern is. Ik ben geen antiquair, maar tegelijkertijd moet je goed zoeken voor de spreekwoordelijke RVS/zwart/wit combinatie. De afwerking is vooral met natuurlijke materialen zoals hout en leemstuc. Wat hem dan wel moet zijn opgevallen is de beleving die hij ervoer: licht, ruim aanvoelend. Dat hij vervolgens verwoordde als ‘modern’. Iets waar ik inmiddels niet meer bij stil sta omdat je er snel aan went. Behalve afgelopen weekend toen het een erg mooie dag was en ik weer al mijn ramen open had staan. Ik betrapte mezelf erop dat ik met een glimlach door mijn huis zweefde. Wanneer wordt je nou zó blij van een huis?

Bas Hasselaar is projectmanager bij SBRCURnet en heeft zijn eigen Active House gerealiseerd in Den Haag: Erasmushove.
Per 1 oktober is Bas werkzaam als Adviseur Bouwfysica & Duurzaamheid bij DGMR en te bereiken op bha@dgmr.nl. 

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info