Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar deel 21: Wat is een Active House?

Active House blog Bas Hasselaar deel 21: Wat is een Active House?

Het is een vraag die ik vaak gesteld krijg. Mensen hebben gehoord van Active House, ze zijn geïnteresseerd en aspecten die ze gehoord hebben, zoals comfort en energiezuinig en duurzaam, spreken ze aan. Maar wat nou echt een Active House is, dat is ze nog onduidelijk. Het is om die reden dat ik begin 2016 een workshop heb georganiseerd met een aantal gerenommeerde partijen om antwoord te kunnen geven op de vraag: Wat is een Active House?

De internationale Active House Alliantie is oorspronkelijk begonnen met het samenstellen van een aantal specificaties die de prestaties beschrijven waaraan een Active House moet voldoen. Specificaties die betrekking hebben op comfortaspecten als daglicht, ventilatie en temperatuur, op energieaspecten als energiebesparing, duurzame opwekking en verbruik, en op duurzaam bouwen aspecten als milieubelasting, drinkwatergebruik en recycling. Door de score op de verschillende aspecten weer te geven in een radardiagram, is in één opslag af te lezen waar een gebouw goed op scoort en waar nog verbeteringen mogelijk zijn.

Al gauw bleek echter dat er behoefte was aan meer houvast. Een van de pluspunten van Active House is dat het een visie is. Het is niet voorschrijvend, wat betekent dat iedereen er zijn eigen invulling aan kan geven en eigen oplossingen kan bedenken. Het nadeel daarvan, is dat het wel erg vrijblijvend is. Doordat er niets is voorgeschreven, moet men zelf keuzes maken over materialisering, over installaties, over bijna alles eigenlijk. En als dat niet je vak is, of als je nog niet zoveel ervaring hebt met Active House, dan kan dat moeilijk zijn. Want waar te beginnen? Om die reden zijn vorig jaar de internationale Active House Guidelines verschenen. Dit zijn richtlijnen, waarin heel praktisch informatie wordt gegeven waar rekening mee te houden bij het ontwerpen van een Active House. Dit voorjaar nog zullen de Guidelines ook in het Nederlands vertaald verschijnen als de Active House Richtlijnen.

Hoewel de Active House Richtlijnen al een heel nuttig hulpmiddel zijn, is de ambitie nu om nog een stap verder te gaan. Want de Richtlijnen gaan er nog steeds vanuit dat er een bepaalde basiskennis over bouwen en duurzaamheid aanwezig is. Ze zijn gericht op professionals in de bouw of op de enthousiaste opdrachtgever die meer informatie wil. Wat nu als er een opdrachtgever is die zegt: ‘Dat Active House spreekt me erg aan. Ik wil ook een woning met veel licht en lucht, waar ik gezond en comfortabel kan wonen zonder energierekening. Maar ik weet niets van bouwen.’ Het zou fijn zijn als er een soort referentie zou bestaan van een Active House. Een voorbeeld waarin alles al is uitgezocht, waarbij de prestaties optimaal zijn en waar alleen nog maar een ontwerp aan gehangen hoeft te worden. Zodat de opdrachtgever kan zeggen: ‘Doe mij die maar, zo’n huis wil ik ook.’

En dat is precies wat ik nu aan het ontwikkelen ben. Tijdens de workshop in januari is onder leiding van een specialist integraal ontwerpen samengewerkt tussen toeleveranciers, adviseurs, ontwerpers en uitvoerders, met als doel een optimaal en betaalbaar Active House te definiëren. Let wel: dit is niet de enige mogelijke uitvoering van een Active House. Iedereen is vrij om zijn eigen oplossingen te bedenken en keuzes te maken. Maar dit wordt wel één mogelijkheid, waarbij de ambitie is om maximale scores op ieder aspect te behalen. Deze referentie zal het komende half jaar zó worden uitgewerkt dat geïnteresseerden het in principe zo kunnen oppakken en toepassen op een eigen ontwerp. De referentie komt vrij ter beschikking waardoor het ontwikkelen van een Active House een stuk eenvoudiger en het doorlooptraject een stuk korter wordt.

Maar ik ga verder. Het blijft niet bij een theoretisch concept. Ik ga het toepassen op het ontwerp van mijn eigen woning die gebouwd zal gaan worden. De bedachte oplossingen worden zo getest en getoetst. Via monitoring zal ik de prestaties in de gaten houden en terugkoppeling geven op de kwaliteit van de referentie, die aangepast zal worden indien nodig. Mijn woning zal een demonstratierol vervullen, waarbij mensen kunnen ervaren wat nu een Active House is, en waarom het zo fijn woont.

De eerste stap is nu gezet. De volgende stap is om het ontwerp dat ik heb verder uit te werken, uit te detailleren en te dimensioneren. De komende maanden zal het hard gaan. Op basis van de gemaakte referentie zullen keuzes gemaakt worden op het gebied van materialisering en installaties, maar ook over de lay-out van de woning en hoe licht en lucht optimaal onderdelen van het ontwerp kunnen zijn. Ik houd u op de hoogte.

Bas Hasselaar is projectmanager bij SBRCURnet.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info