Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar deel 35: Veel bezoekers met veel vragen…

Active House blog Bas Hasselaar deel 35: Veel bezoekers met veel vragen…

Afgelopen maand hebben zo’n 140 mensen mijn Active House in aanbouw bezocht. Omdat mijn woning nog in aanbouw is, waren alle leidingen, installaties, opbouw van de muren, plafonds etc. nog niet weggewerkt en in volle glorie aanschouwbaar. In groepen van ongeveer 10 mensen werd iedereen rondgeleid, waarbij iedere rondleiding bijna twee uur in beslag nam. Aan het eind van een dag was mijn keel rauw van het praten, maar het was het waard. Ik heb genoten van de positieve reacties, de bemoedigingen, de interesse en ook de vragen.

Omdat het nadrukkelijk de bedoeling is dat mijn woning niet de enige in zijn soort is of wordt, geef ik hier een korte opsomming van de meest gestelde vragen, en de bijbehorende antwoorden:

Waarom heb je niet gebouwd met een biobased bouwmateriaal, zoals kalkhennep?
Kalkhennep is een prachtig bouwmateriaal. Het is echter mijn intentie om met mijn woning als voorbeeld te tonen wat nu al kan en in principe morgen opgeschaald kan worden naar 1000 woningen. Kalkhennep is nog te veel een niche-bouwmateriaal en ik wil voorkomen te worden weggezet als een hobbyist: mooi, bewonderenswaardig, maar ongeschikt voor opschaling.

Leiden je ventilatieroosters in de gevel niet voor comfortklachten door koude lucht?
Het klopt dat door mijn gevelroosters buitenlucht direct naar binnen wordt gezogen. In de winter kan dat koude lucht zijn. Echter, mijn roosters zijn heel hoog aan het plafond geplaatst (3 meter hoog), boven drievoudig glas. Daardoor treedt er goede menging op met de binnenlucht, terwijl het drievoudige glas geen koudeval veroorzaakt. In aanvulling daarop heeft iedere kamer zijn eigen CO2 gestuurde toe- en afvoer. Dit betekent dat er alleen de daadwerkelijke behoefte wordt geventileerd. In de meeste woningen waar wel tochtklachten optreden wordt er alleen in de badkamer, toilet en keuken afgezogen. De verse lucht moet dan via de slaap- en woonkamer, onder deuren langs de hele woning door, waarbij de hoeveelheid toegevoerde lucht door een rooster niet gerelateerd is aan de ventilatiebehoefte in die kamer zelf. Doordat bij mij iedere kamer zijn eigen toe- en afvoer heeft, wordt alleen geventileerd naar behoefte. Door de afzuiging vindt de ventilatie gecontroleerd plaats op basis van onderdruk en is de hoeveelheid ventilatie niet meer dan nodig. Dit zal niet tot tochtklachten leiden.

Red je je energieprestatie-eisen wel zonder toepassing van balansventilatie?
Natuurlijk! Het wel of niet toepassen van balansventilatie heeft helemaal niets te maken met mijn energieprestatie. De eigenlijke vraag zou moeten zijn: heb ik veel energieverlies door ventilatie? Het antwoord is nee. Met een warmtepomp op mijn afvoerlucht kan ik alle (en meer) energie terugwinnen die in mijn ventilatielucht zit. De afgevangen warmte wordt vervolgens gebruikt voor ruimteverwarming via capillaire (watergedragen) stralingsverwarming in vloer en/of plafond. Dit systeem is energetisch net zo efficiënt als balansventilatie, en in veel gevallen zelfs efficiënter.

Leuk hoor wat je doet, maar de echte uitdaging is natuurlijk renovatie, in nieuwbouw kan alles.
Klopt. Hoewel in de onlangs gepresenteerde bouwagenda wordt gesproken van een miljoen nieuw te bouwen energieneutrale woningen voor 2030, is de bestaande woningvoorraad met ruim zeven miljoen woningen veel groter. En die moeten allemaal energieneutraal worden. Het mooie van de installatietechnische oplossing die ik gekozen heb, is dat deze uitermate geschikt is om ook in renovatie toe te passen. De meeste bestaande woningen zijn al voorzien van gevelroosters, of deze kunnen eenvoudig geplaatst worden. De bestaande ketel kan vervangen worden door een lucht/water warmtepomp en de warmteafgifte door capillaire matten kost nauwelijks ruimte. Hierdoor zijn er geen ingrijpende bouwkundige verbouwingen nodig om het installatieprincipe waar ik voor gekozen heb toe te passen. Wat rest is het goed isoleren van de gebouwschil.

Wat kost dat nou?
De bouwkosten van mijn woning zijn vergelijkbaar met een reguliere (vrijstaande) woning die volgens het bouwbesluit wordt gebouwd. De enige meerkosten zitten in de aanleg van vrij uitgebreide domotica en een volledig geïntegreerd PV-dak. Het dak is een investering die zichzelf al binnen 7 (zuid) tot 11 (noord) jaar terugverdient. Het PV dak kost ca. €20.000 maar bespaart tevens de aanleg van een regulier pannendak à €5.000. De domotica is nodig voor het aansturen van mijn energiestromen en zorgt ervoor dat ik nagenoeg energieneutraal ben. Hierdoor kan ik mede besparen op de grootte van mijn installatie, die daardoor goedkoper wordt. Hoeveel de exacte meerkosten zijn is daardoor lastig te bepalen, maar het systeem kost ca. €8.000. Uiteraard zijn deze kosten voor iedere woning weer anders.

De komende maand zal mijn woning bijna volledig afgerond worden. Daarna (en tijdens) zal ik zelf hard aan de slag moeten om af te werken, in te richten en te verhuizen. Het zullen een drukke twee maanden worden, maar per juni hoop ik in mijn nieuwe huis te wonen!

Bas Hasselaar is projectmanager bij SBRCURnet en is momenteel bezig met de realisatie van een eigen Active House in Den Haag: Erasmushove.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info