Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar: deel 4 Vertrouwen

Active House blog Bas Hasselaar: deel 4 Vertrouwen

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Een gevleugelde uitspraak die weergeeft dat het een stuk makkelijker is om vertrouwen te verliezen dan om vertrouwen te krijgen. Vertrouwen moet je verdienen, is er net zo een: je krijgt pas vertrouwen als je hebt kunnen aantonen dat je het waard bent. Maar wat nou als je met iemand in zee gaat die je eigenlijk niet zo goed kent, en er toch een beroep wordt gedaan op vertrouwen? Bijvoorbeeld als je een huis wil gaan bouwen, en je aannemer vraagt je er op te vertrouwen dat alles wat besproken wordt op een juiste manier wordt uitgevoerd?

Imago
Je eerste reactie is een natuurlijke: wat is er in soortgelijke situaties in het verleden gebeurd? En dat blijkt niet zo gunstig uit te pakken voor aannemers in het algemeen. De bouw heeft een slecht imago, veroorzaakt door zaken als faalkosten, opleverpunten en ondoorzichtige offertes. De bouw bouwde voornamelijk voor zichzelf en legde de rekening bij de eindgebruiker neer (ik chargeer natuurlijk). Gelukkig lijkt het tij nu te keren. De crisis heeft hard toegeslagen in de bouw, en de bedrijven die het hebben overleefd zien in dat het anders moet wil je succesvol zijn: de klant wordt weer koning. Opdrachtgevers krijgen meer invloed op hun eigen woning en de kwaliteit neemt weer toe. Men krijgt meer waar voor zijn geld.

Bestek
Kom ik terug op mijn situatie. Mijn aanneemovereenkomst wijkt af van de standaard omdat ik aan de ene kant in een zeer innovatief proces verwikkeld zit, en aan de andere kant omdat er geen (standaard) bestek is opgenomen. Normaal gesproken staat in het bestek hoe de woning eruit komt te zien: wat voor soort vloer, welke tegels, welke keuken, hoe de afwerking is, etc. Dit alles om achteraf te kunnen controleren of wel is uitgevoerd wat is afgesproken. Bij mij is dat niet zo. Het belemmerende van een bestek is dat alles al bekend moet zijn voordat je met de bouw kan beginnen en dat eventuele wijzigingen omslachtig zijn en tijd kosten. Het bouwproces waar ik nu in zit werkt anders dan standaard. Twee van de kenmerken zijn dat drager, intelligentie en afbouw volstrekt van elkaar gescheiden zijn, en dat de bouwtijd aanmerkelijk korter is juist omdat bepaalde processen van elkaar gescheiden kunnen worden.  In praktijk betekent dit dat mijn omgevingsvergunning op 11 juli is aangevraagd, en dat mijn woning al in oktober zal worden opgeleverd. En dat terwijl ik nog steeds een keuze moet maken over mijn inrichting. Ik heb nog steeds geen keuze gemaakt over badkamer, trap, keuken, vloer- en muurafwerking etc. In plaats van een uitgebreid bestekomschrijving bij de aanneemovereenkomst, staat bij mij dat de woning op hoog niveau en naar tevredenheid zal worden opgeleverd, op basis van gesprekken tussen mij en Huis&Milieu.

Dilemma
En dan komen we weer terug bij vertrouwen. Ik heb nog nooit eerder een huis gebouwd (of laten bouwen), maar elke referentie die ik tot nog toe heb gezien, gehoord of gelezen wijst erop dat het bijna onmogelijk is om in oktober dit jaar op te leveren. Maar die referenties gaan allemaal uit van een traditioneel bouwproces. En ik zit niet in een traditioneel bouwproces. Mij is herhaaldelijk verzekerd dat oplevering in oktober mogelijk is en dat ik vertrouwen moet hebben. Hetzelfde geldt voor het bestek. Ik moet er vertrouwen in hebben dat de woning naar volle tevredenheid zal worden opgeleverd, zonder dat dit van tevoren tot in detail is uitgeschreven. Wat moet ik doen? De bouw in zijn algemeenheid heeft al laten zien dat alles vastleggen in contracten geen garantie biedt voor kwaliteit. En is een gebrek aan vertrouwen niet precies wat er mist in de bouw? Bedrijven moeten weer verantwoordelijkheid durven nemen, maar dat kan alleen als we ze die verantwoordelijkheid ook durven geven. Ik ga het doen, ik geef ze dat vertrouwen. Want zij weten net als ik dat een tevreden klant veel meer oplevert, zowel op de korte als lange termijn, dan een ontevreden klant. Ik laat u weten hoe het afloopt.

Bas Hasselaar is projectmanager bij SBRCURnet en bouwt de komende maanden een Active House in Den Haag.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info