Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar deel 3:  De geboorte van een Active House

Active House blog Bas Hasselaar deel 3: De geboorte van een Active House

  • Bericht auteur:

In mijn vorige blog heb ik mijn ontwerpuitgangspunten toegelicht. Maar ik ben geen architect. Hoe zorg ik er dan voor dat het toch een interessant gebouw wordt? Toeval wilde dat precies op het moment dat de Gemeente Den Haag begon met de uitgifte van kavels, ik in aanraking kwam met een bedrijf dat een geheel vernieuwende kijk op bouwen en de bouw als geheel heeft: Huis & Milieu BV.

Bouwteam
Huis & Milieu is een partnerschap tussen een heel aantal bedrijven, waarbij de hele bouwketen vertegenwoordigd is. Hun manier van werken spreekt mij aan. Niet alleen als particulier opdrachtgever waarbij ik zoveel mogelijk ontzorgd wil worden, maar ook als ingenieur die jarenlang op de TU Delft, faculteit Bouwkunde heeft gewerkt. Ik heb zelf nooit in de bouwpraktijk gewerkt. Na zeven jaar op de TU als onderzoeker ben ik als projectmanager bij SBRCURnet aan de slag gegaan. De wijze waarop Huis & Milieu werkt, is voor mij, niet ‘besmet’ met ervaringen uit de huidige bouwpraktijk. Heel logisch: je maakt een ontwerp, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen drager, ‘intelligentie’ (installaties etc.) en inbouw. Gedurende het ontwerpproces haal je steeds die specialisten erbij die relevant zijn op dat moment in het ontwerpproces, om gezamenlijk het ontwerp naar een hoger niveau te tillen. Pas als het ontwerp volledig ontworpen, berekend en tot in de puntjes gedetailleerd in een BIM-model staat, begin je met de off-site pre-constructie ervan, om die op de eindlocatie te assembleren.

Levensduurdenken
Door deze manier van werken kan rekening gehouden worden met verschillende levensduren van verschillende onderdelen. De draagconstructie gaat bijvoorbeeld langer mee dan de gevel en veel langer dan de installaties, dus je kan maar beter zorgen dat die onderdelen niet volledig vervlochten zijn om in een later stadium overbodig breekwerk te voorkomen. Doordat er in een bouwteam ontworpen en gebouwd wordt, kan er een veel hoger kwaliteitsniveau worden bereikt met veel lagere faalkosten. Deze manier van werken heeft uiteraard consequenties voor de rollenverdeling, verantwoordelijkheden en werkwijze voor de partners binnen een bouwproject. Die zal ik in een volgend blog verder toelichten.

Bouwregisseur
Niet alleen de manier van bouwen van Huis & Milieu sloot aan bij mijn idee van hoe gebouwd zou moeten worden, ze zijn ook nog eens bouwregisseur. Dit betekent dat ze mij al het regelwerk uit handen nemen en ik me alleen nog maar bezig hoef te houden met de leuke en interessante dingen. Als particulier opdrachtgever hoef ik me zo niet te verdiepen in welke bouwpartijen ik moet contracteren, wat moet worden uitgerekend door wie, of leverancier A nu een beter product levert dan leverancier B, of bij wie ik moet gaan klagen mocht er onverhoopt iets misgaan. Ik heb maar één aanspreekpunt, en dat zijn zij. Dat geeft mij rust en scheelt mij een hoop uitzoekwerk en gedoe.

Architectuur
Maar hoe zit het dan met het ontwerp? Mijn voorlopige ontwerp is terecht gekomen bij Het Architectenhuis. Zij zijn partner van Huis & Milieu en begrijpen hun manier van werken en de gevolgen die dat heeft voor hun rol als architect. Samen met hen en de tuinarchitect Bart Hoes zijn we het voorlopige ontwerp aan het verbeteren. Tuinarchitect? Ja, het ontwerp van een woning of gebouw heeft consequenties op zijn directe omgeving en vice versa.

Beide kunnen dus ook als één geheel worden ontworpen. Iets waar ik nooit eerder bij had stilgestaan. Het gevolg hiervan is dat er onder andere een extra deur tussen de keuken en tuin is gekomen, de zuidgevel een vaste luifel heeft gekregen om een soort tweede woonkamer buiten te creëren, en dat het dakterras zo is aangepast dat er nu veel intensiever gebruik van gemaakt zal worden. Mijn voorlopige ontwerp, dat toch wat klinisch was, is verworden tot een prachtig geïntegreerd geheel met leuke details en aantrekkelijke uitstraling. Het is architectuur geworden!

Bas Hasselaar is werkzaam als Adviseur Bouwfysica & Duurzaamheid bij DGMR en te bereiken op bha@dgmr.nl.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info