Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar deel 25: Over communicatie en interpretatie

Active House blog Bas Hasselaar deel 25: Over communicatie en interpretatie

Omdat mijn ontwerp min of meer af was, wilde ik de omgevingsvergunning aanvragen. Eindelijk concrete voortgang, het zou gaan beginnen!

Mijn ontwerp wordt uitgetekend door IK-B architecten. Voordat ik de bouwtekeningen doorstuurde naar Nieman Raadgevende Ingenieurs voor de EPC berekening en bouwbesluittoetsing, en tevens de constructeur aan het werk zette, besloot ik nog even de gemeente Den Haag te bellen voor een informele check. Het ontwerp dat ik gemaakt heb moet voldoen aan de regels van het kavelpaspoort, en om te voorkomen dat ik weer terug naar de tekentafel moet terwijl ik al allerlei andere processen in gang heb gezet, leek me deze check nuttig.

Ik maakte me niet al te veel zorgen. Het was meer een telefoontje voor de zekerheid dan dat ik werkelijk vragen had. Ik had immers al een eerder plan aangevraagd en de vergunning verkregen. Ik wist precies wat er werd gevraagd. Dacht ik.

Ik heb een kavel van 270 m2. De regels in het kavelpaspoort stellen dat ik maximaal 40% van het kavel mag bebouwen, dat de woning maximaal 3 meter hoog mag zijn, en dat maximaal 50% van de woning 6 meter hoog mag zijn (de verdieping als het ware).  In mijn vorige plannen was mijn begane grond daarom 108 m2 en mijn verdieping 54 m2. Geen probleem, vergunning verleend.

Nu heb ik alleen een veel beperkter budget, en probeer dus aan alle kanten geld te besparen. Bijvoorbeeld door mijn woning kleiner te maken. Aanbouwen kan later dan wel als ik even de tijd heb gehad om te sparen. Ik had dus een begane grond getekend van 76 m2, rekening houdend met een toekomstige uitbouw. Mijn opbouw was 54 m2, net als in mijn oude plannen.

Toen ik dat echter voorlegde aan de gemeente ging die dwarsliggen. De regels stelden volgens hen dat de opbouw maximaal 50% van de begane grond mag zijn. Mijn geplande begane grond was 76 m2, mijn opbouw mocht dus maximaal 38 m2 zijn. Dat ik van plan was om in een later stadium mijn begane grond verder uit te bouwen tot 108 m2 als mijn budget dat toeliet was niet relevant. Wat in de bouwaanvraag stond was de basis en moest ook direct gebouwd worden. Andersom mocht ik het wel doen: een begane grond aanvragen (en bouwen) van 108 m2 zonder opbouw, en dan later er alsnog een verdieping van 54 m2 opbouwen.

Weer terug naar de tekentafel dus! Een nieuw plan waarbij de begane grond 108 m2 is (of er in de buurt komt), zodat ik tenminste een opbouw kan maken van 54 m2. Want inmiddels heb ik al zoveel ontwerpvarianten de revue laten passeren dat ik nu heel goed weet wat ik wil, hoeveel ruimte ik daarvoor nodig heb, en hoe ik dat het beste kan inpassen. En een verdieping kleiner dan 54 m2 wordt al snel te klein voor de plannen die ik voor ogen heb. Grappig genoeg wordt dus zo mijn verdieping maatgevend voor mijn begane grond, opgelegd door de regels in het kavelpaspoort van de gemeente.

Nu komt echter direct het oorspronkelijke probleem weer boven drijven. Groter is ook weer duurder. Meer dan wat ik kan betalen. Dus nog verder vereenvoudigen. Steeds verder terugschroeven. Simpelere vormen, zo min mogelijk knooppunten, eenvoudige detaillering, optimaliseren. Het ontwerp zo opzetten dat ik zoveel mogelijk zelf kan doen. Misschien zelfs al in een deel van het huis trekken om het andere deel verder af te maken (inwendig) op het moment dat ik er geld voor heb.

Het voordeel is dat ik samen ontwerp met mijn vader, Evert Hasselaar van Klimaatbouw. Niet alleen heeft hij een schat van kennis en ervaring die goed aansluit op mijn eigen kennis en ervaring, ook zijn we inmiddels zo op elkaar ingespeeld dat het maken van een nieuw ontwerp in een week gemaakt is, voortbordurend op het vele voorwerk dat we inmiddels in het ontwerpproces hebben zitten.

Mijn vorige blog ging over integraal ontwerpen. De allereerste stap bij integraal ontwerpen is gezamenlijke begripsvorming. Zodat er niet langs elkaar heen gecommuniceerd wordt en iedereen het over hetzelfde heeft. Mijn ervaring met de gemeente toont maar weer eens hoe belangrijk die stap is. Als ik niet net nog eventjes dat telefoontje had gepleegd, maar door was gegaan met de aanvraag, inclusief EPC en constructieve berekeningen etc., was mijn mogelijke schade in tijd en moeite en kosten een heel stuk groter geweest. Reken er maar op dat ik mijn nieuwe plan nog even informeel ga door laten lichten voor ik de volgende processen in werking zet.

Bas Hasselaar is projectmanager bij SBRCURnet.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info