Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar: deel 9 Frisse lucht

Active House blog Bas Hasselaar: deel 9 Frisse lucht

Als mij de vraag zou worden gesteld (en die heb ik mezelf vaak genoeg gesteld): ‘hoe ziet het ideale ventilatiesysteem eruit?’, wat zou ik dan antwoorden?

Zoals ik in blog 7 al aangaf, heb ik recent een gesprek gehad met De Groot Installatie en Zehnder, installateur en leverancier van installaties voor mijn nieuwe huis. De oorspronkelijke intentie was om balansventilatie aan te leggen: een wel bekend systeem, en als het goed wordt aangelegd, functioneert het heel aardig. Het hele jaar door gestuurde toe- en afvoer van een gecontroleerde hoeveelheid ventilatielucht.

Voor mij is dat echter niet genoeg. Ik wil na een grauwe winter de eerste lentelucht vol belofte kunnen opsnuiven, op een warme zomermiddag een zwoel briesje door mijn huis voelen waaien, op een mooie herfstochtend de knisperende frisheid in de lucht kunnen proeven. Met andere woorden: er zit informatie in buitenlucht die verdwijnt zodra deze door filters, een warmtewisselaar en meters lange kokers door betonnen vloeren en muren voert. En dan heb ik het nog niet over vervuiling die zich na verloop van tijd ophoopt in deze kanalen. Want wie laat werkelijk elke paar jaar zijn gebalanceerd ventilatiesysteem professioneel volledig uitborstelen?

Hybride ventilatie

Ik wil dus zoveel mogelijk natuurlijk ventileren: verse lucht direct van buiten. Om te waarborgen dat ik voldoende verse lucht krijg in elke ruimte, wordt deze straks per ruimte afgezogen, vraaggestuurd. Als er niemand in de ruimte is valt de ventilatie terug  naar een minimum niveau, dat toch nog hoog genoeg is om vervuiling die toch ontstaat (denk bijvoorbeeld aan Radon of schoonmaakmiddelen) te verwijderen. Sommige ruimtes die geen raam of andere directe connectie met buiten hebben, zoals de badkamer in het souterrain en de berging, krijgen wel balansventilatie. In het stookseizoen (dat in een goed geïsoleerde woning steeds korter wordt, helemaal als we de winters van de afgelopen 10 jaar bekijken) wordt wel teruggegrepen op mechanische toe- en afvoer. Deze wordt per ruimte geregeld in plaats van het gebruikelijke per verdieping. Op deze manier wordt optimale luchtkwaliteit verkregen, zonder dat er oncomfortabel koude lucht binnenkomt.

In blog 2 had ik het al kort over de aanwezigheid van een zonneschoorsteen in mijn ontwerp. Die zit er nog steeds in. Warme lucht stijgt, en dankzij de zonneschoorsteen kan die ongehinderd (buiten het stookseizoen, dan zit hij dicht) mijn woning verlaten, daarbij verse lucht via de gevels aanzuigend. Het mooie van dit systeem is dat het een geruisloos en natuurlijke manier van ventileren is, met een potentieel veel hoger debiet dan wat een regulier mechanisch ventilatiesysteem aankan. Vooral in de warme zomermaanden kan ik zo heel veel verse lucht binnenkrijgen zonder dat het energie kost of lawaai oplevert, en met de nachtventilatie kan ik overtollige warmte zonder problemen wegventileren, ondertussen mijn huis afkoelend voor de volgende dag.

Anders dan anders

Wat ik inmiddels wel heb begrepen, is dat op deze manier een woning ventileren – natuurlijke toevoer en mechanische afvoer per ruimte geregeld, met mechanische toevoer in het stookseizoen als alternatief – volstrekt geen standaard oplossing is. Maar waarom? Het is toch heel logisch om een onderscheid te maken tussen een zomer (inclusief lente en herfst) en een winter? Waarom wordt een (balans-)ventilatiesysteem gedimensioneerd op een winterseizoen, dat ook nog een steeds korter wordt?

Het antwoord is – natuurlijk – dat een hybride oplossing wat ingewikkelder is. En misschien iets meer installaties vergt. Waardoor de initiële investering misschien ietsje hoger is. Maar die investering betaalt zich in veelvoud terug door een gezonder en hogere kwaliteit binnenklimaat waar ik vele jaren lang plezier van heb.

Overigens: petje af voor zowel De Groot als Zehnder. In een gezamenlijk driegesprek heb ik niet alleen mijn wensen kunnen kenbaar maken, maar dachten zij actief mee, overlegden met elkaar wat mogelijk was, waar mogelijk knelpunten zouden optreden en hoe die opgelost zouden kunnen worden. Geen afschuiven van verantwoordelijkheden, geen verschuilen achter ‘Ja, maar we doen het altijd zo’. Er ontstond enthousiasme voor het idee om een zo hoog mogelijke kwaliteit te realiseren, met veel aandacht voor gezondheid en comfort.

En dat is mooi. Want het is bijna zover. Nog een paar weken en dan gaat de eerste schop de grond in. Dit voorjaar nog woon ik in mijn nieuwe Active House!

Bas Hasselaar is projectmanager bij SBRCURnet en bouwt de komende maanden een Active House in Den Haag.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info